Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND thông qua chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015

Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò thịt Điện Biên 2006 2015 đã được thay thế bởi Nghị quyết 322/2013/NQ-HĐND hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò thịt Điện Biên 2006 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2008/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V: THÔNG QUA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ THỊT THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA BỀN VỮNG TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số: 230/2006/QĐ-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020;

Thực hiện Nghị quyết số: 07-NQ/TU ngày 07/3/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khẩu trong nông, lâm nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007 - 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1362/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015; Báo cáo thẩm tra số: 33/BC-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015 như tại Tờ trình số: 1362/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Tại điểm 3b, Mục II bổ sung quy định: "Hỗ trợ rủi ro khi trâu, bò ốm chết có nguyên nhân do thiên tai, dịch bệnh bằng 70% giá thị trường tại thời điểm".

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu141/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò thịt Điện Biên 2006 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò thịt Điện Biên 2006 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu141/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò thịt Điện Biên 2006 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò thịt Điện Biên 2006 2015