Nghị quyết 144/NQ-HĐND

Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2015 điều chỉnh điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết 112/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2015; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2015 vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/NQ-HĐND

 Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỂM D, ĐIỀU 1, VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 112/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 12 VỀ VIỆC DỰ TOÁN NSNN NĂM 2015, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2015; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015

Sau khi xem xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản của Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 12 về việc dự toán NSNN năm 2015, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2015; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2015 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn đầu năm 2015

Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2015 (lần 1)

Tăng (+)

Giảm (-)

1

Nguồn cân đối từ ngân sách

245.200

245.200

 

2

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

92.500

92.500

 

3

Nguồn Xổ số kiến thiết

730.000

730.000

 

4

Nguồn vốn các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ

16.000

22.934,118

+ 6.934,118

5

Nguồn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012

10.682

10.682

 

6

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm năm 2014

15.000

15.000

 

7

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2015

-

65.000

+ 65.000

8

Vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2015

-

47.000

+ 47.000

9

Nguồn kết dư XDCB năm 2014

-

1.726

+ 1.726

10

Nguồn vượt thu XSKT năm 2014

-

209.096

+ 209.096

 

Tổng số

1.109.382

1.439.138,118

+ 329.756,118

(Danh mục cụ thể từng công trình, dự án có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- Đ/B HĐND tỉnh, Đoàn Đ/B QH tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu144/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2015 vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2015 vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu144/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành07/07/2015
       Ngày hiệu lực07/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2015 vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 144/NQ-HĐND 2015 vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản Vĩnh Long