Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên đã được thay thế bởi Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2008/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh thú y được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;

Thực hiện Công văn số: 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã; Công văn số: 16311/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1361/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 35/BC-KTNS ngày 01/12/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt chính sách hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên như tại Tờ trình số: 1361/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu145/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu145/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 145/2008/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên