Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND sửa đổi chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 259/2011/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  NHÂN VIÊN THÚ Y CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ÐIỆN BIÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1762/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 40/BC-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Quy định về số lượng nhân viên thú y cấp xã như sau:

- Các xã, thị trấn thuộc các huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa và Mường Nhé bố trí 02 nhân viên thú y.

- Các xã, thị trấn, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại bố trí 01 nhân viên thú y

2. Mức hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã như sau:

- Nhân viên thú y cấp xã có bằng cấp đào tạo được hưởng mức hỗ trợ bằng hệ số lương bậc 1 trong bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ (Đại học là 2,34; Cao đẳng là 2,10; Trung cấp là 1,86 và Sơ cấp là 1,65);

- Nhân viên thú y cấp xã chưa có bằng cấp được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,7 mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành.

3. Thời điểm áp dụng: Qui định này thực hiện từ ngày 01/01/2012

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ các quy định hiện hành và nội dung được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết này để quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII về chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 259/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu259/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực08/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 259/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu259/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành30/12/2011
       Ngày hiệu lực08/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 259/2011/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã Điện Biên

           • 30/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực