Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND sửa đổi 67/2006/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương 2007 Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND sửa đổi 67/2006/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương 2007 Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/2008/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ: 67/2006/NQ-HĐND NGÀY 11/11/2006 CỦA HĐND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NSĐP NĂM 2007 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH 11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số: 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Nghị định số: 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1370/TT-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 67/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010; Báo cáo thẩm tra số: 37/BC-KTNS ngày 01/12/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Quy định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số: 67/2006/NQ-HĐND ngày 11/11/2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010, như tại Tờ trình số: 1370/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2: Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao Thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu146/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND sửa đổi 67/2006/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương 2007 Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND sửa đổi 67/2006/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương 2007 Điện Biên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu146/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành12/12/2008
       Ngày hiệu lực16/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2014
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND sửa đổi 67/2006/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương 2007 Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 146/2008/NQ-HĐND sửa đổi 67/2006/NQ-HĐND thu chi ngân sách địa phương 2007 Điện Biên