Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND về chi hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014 đối với huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư giao thông nông thôn Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 195/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư giao thông nông thôn Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/2015/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHI HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO NHÂN DÂN VAY VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014 ĐỐI VỚI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014 đối với huyện An Biên; Báo cáo thẩm tra số 159/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tán thành Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chi hỗ trợ lãi suất cho Nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014 đối với huyện An Biên, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ lãi suất cho 479 hộ dân huyện An Biên đã vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, số tiền vay là 3.551.968.000 đồng. Mức hỗ trợ lãi suất thực hiện trong 03 năm (2015, 2016, 2017) với tổng số tiền là 613.780.070 đồng.

2. Trên cơ sở thời gian trả nợ vay thực tế của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ cụ thể cho phù hợp.

3. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất: Ngân sách tỉnh bố trí hàng năm.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu149/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực19/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư giao thông nông thôn Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư giao thông nông thôn Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu149/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐặng Tuyết Em
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực19/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư giao thông nông thôn Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 149/2015/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư giao thông nông thôn Kiên Giang