Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét kết quả thảo luận Tờ trình số 48/TTr-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp lần thứ 13, khóa IX được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008 với các nội dung, lĩnh vực sau đây:

1. Về lĩnh vực kinh tế:

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; việc thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

- Tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông, trụ sở làm việc, trường học, các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, các khu dân cư, các công trình thiết chế văn hóa.

- Giám sát tình hình chấp hành Luật Ngân sách nhà nước tại các xã, thị trấn.    Việc quản lý kinh phí và khoán biên chế ở các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện. Việc cấp phát kinh phí, hướng dẫn nghiệp vụ, quản lý ngân sách đối với ngành tài chính - kế hoạch.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế tạm thời về quản lý sản xuất dưới tán rừng.

2. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống:

- Giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2005 - 2008.

- Giám sát công tác xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, trợ vốn, giải quyết việc làm; việc thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa nhà diện chính sách, có công.

- Giám sát việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Giám sát việc xây dựng và hoạt động một số khu dân cư văn hóa.

- Giám sát tình hình chuẩn bị thực hiện dự án di dời 1.400 hộ dân vùng trũng thấp, ven biển và trong rừng phòng hộ; việc thực hiện chương trình di dời và bố trí dân cư xã Thạnh An.

3. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các công trình kè đá ở các khu dân cư dọc theo 2 sông Lòng Tàu và Soài Rạp (tại các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Thạnh An).

- Giám sát việc tổ chức quản lý cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, xử lý rác ở các khu dân cư.

- Giám sát việc khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quản lý đất đai.

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động “Tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông” của Ủy ban nhân dân huyện.

5. Lĩnh vực thi hành pháp luật:

- Giám sát công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

- Công tác tuyên truyền pháp luật ở huyện và các xã, thị trấn.

- Giám sát hoạt động chương trình ba giảm.

- Giám sát việc đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ nuôi trồng thủy sản. Công tác lập quy hoạch xây dựng và công khai quy hoạch ở các xã, thị trấn. Công tác cấp đổi số nhà, đặt tên đường.

6. Lĩnh vực xây dựng chính quyền:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Giám sát việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, khảo sát về mức độ hài lòng của công dân với công tác cải cách hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước huyện, xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hàng quý.

Chú trọng đổi mới, đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, thực hiện giám sát hiện trường và kiểm tra sau khi có kết luận giám sát. Khi thấy cần thiết thì giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định thành lập Đoàn giám sát và báo cáo cho đại biểu Hội đồng nhân dân biết kết quả giám sát. Tăng cường phối hợp cùng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm tham gia giám sát, góp phần cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ giám sát năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 13, phiên họp ngày 20 tháng 12 năm 2007 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực02/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực02/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008