Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trong tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 111/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng, chế độ, chính sách và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU PHỐ TRONG TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trong tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-BKTNS ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trong tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 509.000 đồng/tháng lên 610.000 đồng/tháng bằng hệ số 1,13 so với mức lương tối thiểu chung cho: Trưởng ban Tổ chức Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban Tuyên giáo (hoặc cán bộ phụ trách), Phó Công an, Phó Quân sự, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội LHPN, Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, cán bộ Văn phòng Đảng ủy, Chi ủy và Phó Khối vận;

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 465.000 đồng/tháng lên 558.000 đồng/tháng bằng hệ số 1,03 so với mức lương tối thiểu chung cho: cán bộ giao thông - thuỷ lợi, nông - lâm - ngư nghiệp; cán bộ lao động - thương binh và xã hội; cán bộ dân số - gia đình và trẻ em; thủ quỹ, văn thư - lưu trữ; cán bộ phụ trách truyền thanh, văn hoá;

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 354.000 đồng/tháng lên 424.000 đồng/tháng, bằng hệ số 0,79 so với mức lương tối thiểu chung cho: Phó Chủ tịch Hội LHTN, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, lực lượng công an viên và chiến sĩ dân quân luân phiên trực tại xã. Riêng dân quân thường trực ở các xã trên tuyến biên giới, hải đảo (xã Tiên Hải, Mỹ Đức, phường Đông Hồ của thị xã Hà Tiên; xã Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hoà, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú của huyện Kiên Lương; xã Bãi Thơm, Cửa Cạn, Gành Dầu, Thổ Châu của huyện Phú Quốc) và dân quân trực ở các chốt biên giới (6 chốt) được hưởng hệ số 1,16 so với mức lương tối thiểu chung là 630.000 đồng/tháng.

2. Đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khu phố

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 396.000 đồng/tháng lên 475.000 đồng/tháng bằng hệ số 0,88 so với mức lương tối thiểu chung cho: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng khu phố;

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 277.000 đồng/tháng lên 332.000 đồng/tháng bằng hệ số 0,62 so với mức lương tối thiểu chung cho: Phó ấp, Phó khu phố;

- Điều chỉnh mức phụ cấp từ 198.000 đồng/tháng lên 237.000 đồng/tháng bằng hệ số 0,44 so với mức lương tối thiểu chung cho: Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Công an viên, Khu đội, Chi hội Trưởng Nông dân, Chi hội Trưởng Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Ấp đội và Chi hội Trưởng Thanh niên ấp.

* Kinh phí để điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tính toán nguồn và bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách để chi trả.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ mười tám thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2008
Ngày hiệu lực19/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2010
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu15/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrương Quốc Tuấn
       Ngày ban hành09/01/2008
       Ngày hiệu lực19/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2010
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND tăng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách Kiên Giang