Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng

Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND tiền thưởng nghệ sĩ diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND chế độ tiền thưởng nghệ sĩ diễn viên nghệ thuật Hải Đăng Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND tiền thưởng nghệ sĩ diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN NGHỆ SĨ, DIỄN VIÊN NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG KHÁNH HOÀ VÀ ĐOÀN CA MÚA NHẠC HẢI ĐĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2255/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên đang công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng đạt thành tích tại các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp cấp khu vực và toàn quốc như sau:

1. Giải tập thể (chương trình, vở diễn):

a) Huy chương vàng       :           30.000.000 đồng

b) Huy chương bạc        :           15.000.000 đồng

2. Giải cá nhân, giải tiết mục:

a) Huy chương vàng       :           8.000.000 đồng

b) Huy chương bạc        :           6.000.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa V, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2012
Ngày hiệu lực08/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND tiền thưởng nghệ sĩ diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND tiền thưởng nghệ sĩ diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành28/06/2012
        Ngày hiệu lực08/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND tiền thưởng nghệ sĩ diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND tiền thưởng nghệ sĩ diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa