Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho tổ dân vận ở khối, xóm, bản do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/2014/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, CHI HỘI TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, CHI HỘI TRƯỞNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO TỔ DÂN VẬN Ở KHỐI, XÓM, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 8917/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Tờ trình số 9019/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận ở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi khối, xóm, bản;

b) Tổ dân vận khối, xóm, bản.

Điều 2. Mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và Chi hội trưởng hội người cao tuổi

1. Mức hỗ trợ hàng tháng

a) Trưởng ban công tác Mặt trận:

- Khối, xóm, bản loại I: Bằng 0,30 mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại II: Bằng 0,28 mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại III: Bằng 0,25 mức lương cơ sở

b) Đối với Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và Chi hội trưởng hội người cao tuổi:

- Khối, xóm, bản loại I: Bằng 0,27 mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại II: Bằng 0,25 mức lương cơ sở

- Khối, xóm, bản loại III: Bằng 0,22 mức lương cơ sở

2. Chế độ kiêm nhiệm

Các chức danh quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này nếu kiêm nhiệm thêm một trong các chức danh còn lại thì được hưởng 75% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng 75% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm có mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận khối, xóm, bản

1. Mức hỗ trợ:

a) Đối với khối, xóm, bản đặc biệt khó khăn (theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Trưởng - Chủ nhiệm UBDT Trung ương): mức hỗ trợ 2.500.000 đồng/năm/Tổ;

b) Đối với khối, xóm, bản còn lại: mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/năm/Tổ.

2. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng để chi các nội dung:

a) Tiền nước uống sinh hoạt;

b) Tiền mua văn phòng phẩm, giấy bút, sổ ghi chép cho các thành viên;

c) Tiền pho to, in ấn tài liệu quan trọng cần thiết phục vụ công tác dân vận;

d) Tiền tổ chức kỷ niệm ngày Dân vận cả nước, ngày truyền thống Dân vận 15/10 hàng năm;

đ) Tổ chức họp sinh hoạt định kỳ, sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết;

e) Biểu dương, khen thưởng thành viên làm tốt công tác dân vận;

g) Hỗ trợ chi phí khác cho thành viên trực tiếp đi vận động nhân dân.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Căn cứ mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối vào dự toán ngân sách hàng năm cho ngân sách cấp xã để chi trả cho các đối tượng và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận khối, xóm, bản.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 12/12/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Ủy viên Thường trực MTTQ, Ủy viên Thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc hội, VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu151/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận tỉnh Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận tỉnh Nghệ An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu151/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýTrần Hồng Châu
       Ngày ban hành12/12/2014
       Ngày hiệu lực01/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận tỉnh Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 151/2014/NQ-HĐND mức hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác mặt trận tỉnh Nghệ An

           • 12/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực