Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 315/2010/NQ-HĐND điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho Uỷ viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/2010/NQ-HĐND

Vinh, ngày 10 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI: ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC MTTQ, ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ CÁC ĐOÀN THỂ Ở CẤP XÃ; TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, TRƯỞNG CÁC ĐOÀN THỂ VÀ CHI HỘI TRƯỞNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Ở XÓM, KHỐI, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3597/TTr.UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành phương án điều chỉnh mức hỗ trợ cho các đối tượng: ủy viên Thường trực UBMTTQ và ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3597/TTr.UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010.

1. Đối với các chức danh: ủy viên Thường trực UBMTTQ và ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã được hưởng mức hỗ trợ như sau:

- Xã, phường, thị trấn loại I: bằng 0,45 mức tiền lương tối thiểu chung.

- Xã, phường, thị trấn loại II: bằng 0,40 mức tiền lương tối thiểu chung.

- Xã, phường, thị trấn loại III: bằng 0,35 mức tiền lương tối thiểu chung.

2. Đối với các chức danh: Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản được hưởng mức hỗ trợ như sau:

- Xóm, khối, bản loại I: bằng 0,2 mức tiền lương tối thiểu chung.

- Xóm, khối, bản loại II: bằng 0,18 mức tiền lương tối thiểu chung.

- Xóm, khối, bản loại III: bằng 0,15 mức tiền lương tối thiểu chung.

Trường hợp những xóm, khối, bản chưa có quyết định phân loại của UBND tỉnh: Mức hỗ trợ bằng 0,15 mức tiền lương tối thiểu chung.

Điều 2.

1. Thực hiện khoán kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ các đối tượng trên. Căn cứ số lượng và mức phụ cấp cho từng chức danh quy định tại Điều 1. UBND tỉnh giao khoán kinh phí và cân đối vào ngân sách hàng năm cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chi trả cho các đối tượng.

2. Khuyến khích chế độ kiêm nhiệm chức danh. Đối với các chức danh hoạt động ở xóm, khối, bản khi kiêm nhiệm thêm chức danh khác thì được hưởng thêm 50% mức phụ cấp (hoặc hỗ trợ) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ hưởng thêm 50% của chức danh kiêm nhiệm có mức phụ cấp cao nhất.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 170/2006/NQ-HĐND và Nghị quyết số 250/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, khóa XV.

Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể số lượng, chức danh và mức hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng ở cấp xã và ở xóm, khối, bản theo quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV kỳ họp thứ 18 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH




Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 315/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu315/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2010
Ngày hiệu lực20/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 315/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho Uỷ viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho Uỷ viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu315/2010/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
      Người kýTrần Hồng Châu
      Ngày ban hành10/07/2010
      Ngày hiệu lực20/07/2010
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho Uỷ viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ cho Uỷ viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An