Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang"

Nội dung toàn văn Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2014/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 01/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định việc tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” và Báo cáo thẩm tra số 26/BC-VHXH ngày 08/12/2014 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tặng Huy hiệu của tỉnh Hà Giang cho cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”.

2. Nguyên tắc tặng Huy hiệu:

a) Việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và được thực hiện bằng Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Huy hiệu được xét tặng một lần cho cá nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Không có hình thức truy tặng và không xét tặng cho các đối tượng đã được xét tặng “Huy chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang” và “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang”.

c) Hàng năm xét tặng Huy hiệu 01 đợt vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh (20/8); trường hợp đặc biệt có thể xét tặng đột xuất.

d) Việc xét tặng Huy hiệu phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình quy định và tuân thủ nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.

3. Đối tượng được tặng Huy hiệu gồm:

a) Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, UBMTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; các tổ chức hội; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang; người đã nghỉ công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh.

b) Cá nhân là chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

c) Các trường hợp đặc biệt khác.

4. Tiêu chuẩn của cá nhân được xét tặng Huy hiệu:

a) Đối với đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 1:

- Có thời gian công tác liên tục tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang đủ 30 năm đối với nam, đủ 25 năm đối với nữ (Trường hợp công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì thời gian công tác tính đủ 25 năm đối với nam và 20 năm đối với nữ). Đối với đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp xã từ ngày 31/12/2003 trở về trước thì thời gian giữ chức vụ được tính là thời gian xét tặng Huy hiệu;

- Trong thời gian công tác, cá nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Đối với đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1: Doanh nghiệp luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước liên tục 10 năm liền tính đến thời điểm lập hồ sơ xét tặng, có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện của địa phương và đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Đối với đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 1: Là cá nhân có cống hiến, đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang qua các thời kỳ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu157/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2014
Ngày hiệu lực21/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu157/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýVương Mí Vàng
       Ngày ban hành11/12/2014
       Ngày hiệu lực21/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang