Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/2015/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 157/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG QUY ĐỊNH TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TỈNH HÀ GIANG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 38/TTr-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Hà Giang “về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” và Báo cáo thẩm tra số 132/BC-VHXH ngày 22/4/2015 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung khoản 5 vào Điều 1, Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” với nội dung như sau: Mức thưởng kèm theo Huy hiệu bằng 0,5 mức lương cơ sở, được chi từ Quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh do ngân sách tỉnh cấp hàng năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/5/2015. Mức thưởng nêu tại Điều 1 được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu175/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực04/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu175/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýVương Mí Vàng
       Ngày ban hành24/04/2015
       Ngày hiệu lực04/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 175/2015/NQ-HĐND tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang

           • 24/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực