Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND hủy bỏ điểm 1 mục V, phần I Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND sửa đổi quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND hủy bỏ điểm 1 mục V, phần I Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐN đã được thay thế bởi Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND mức thu tỷ lệ trích để lại các loại phí lệ phí Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND hủy bỏ điểm 1 mục V, phần I Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐN


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỦY BỎ, THAY THẾ NỘI DUNG ĐIỂM 1 CỦA MỤC V, PHẦN I NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2007/NQ-HĐND NGÀY 11/5/2007 CỦA HĐND TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH KHUNG MỨC THU VÀ TỶ LỆ TRÍCH ĐỂ LẠI CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA VII - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM 2007

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Văn bản số 12947/BTC-CST ngày 26/9/2007 của Bộ Tài chính về việc: Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất theo mục V phần I Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-BKT&NS ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Hủy bỏ nội dung điểm 1 của mục V, phần I Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh khóa VII về việc sửa đổi, bổ sung quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Thay thế nội dung của điểm 1, mục V, phần I Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 11/5/2007 của HĐND tỉnh khóa VII ở khoản 1 Điều này như sau:

- Mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng vào mục đích khác: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Đối tượng nộp: Tổ chức, đơn vị có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất hoặc cần phải thẩm định theo quy định.

- Đơn vị trực tiếp thu: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị trực tiếp thu: 30% trên tổng số thu

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2007 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực05/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND hủy bỏ điểm 1 mục V, phần I Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND hủy bỏ điểm 1 mục V, phần I Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐN
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýDương Đình Hân
       Ngày ban hành29/10/2007
       Ngày hiệu lực05/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND hủy bỏ điểm 1 mục V, phần I Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐN

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND hủy bỏ điểm 1 mục V, phần I Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐN