Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2006

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2006


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2006;

 Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2006 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước:2.199.066.531.641 đồng.

(Hai ngàn, một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi mốt ngàn, sáu trăm bốn mươi mốt đồng).

Trong đó:

 - Thu ngân sách Trung ương hưởng: 15.687.815.979 đồng.

(Mười lăm tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm mười lăm ngàn, chín trăm bảy mươi chín đồng).

- Ngân sách địa phương được hưởng: 2.183.378.715.662 đồng.

(Hai ngàn, một trăm tám mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm mười lăm ngàn, sáu trăm sáu mươi hai đồng).

Bao gồm:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh: 1.507.214.012.743 đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:744.495.369.040 đồng).

+ Thu ngân sách cấp huyện: 426.632.645.433 đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:288.856.645.500 đồng).

+ Thu ngân sách cấp xã: 249.532.057.486 đồng.

(Trong đó thu bổ sung từ ngân sách huyện:  124.177.989.954 đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.123.869.561.698 đồng.

(Hai ngàn, một trăm hai mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi mốt ngàn, sáu trăm chín mươi tám đồng)

Bao gồm:

+ Chi ngân sách tỉnh: 1.506.098.322.046 đồng.

+ Chi ngân sách huyện: 406.959.247.398 đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã: 210.811.992.254 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 59.509.153.964 đồng.

Bao gồm:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh:1.115.690.697 đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp huyện: 19.673.398.035 đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp xã: 38.720.065.232 đồng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - Khoá VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2006
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2006

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2006