Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND sửa đổi quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009 do tỉnh Bình Định ban hành

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi hoạt động HĐND Bình Định 2004-2009 đã được thay thế bởi Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND chi hoạt động Hội đồng nhân dân Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi hoạt động HĐND Bình Định 2004-2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 46/TTr-HĐND ngày 06/7/2007 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung về Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2009 (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Các quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2007. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH BÌNH ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2004 – 2009
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9)

1. Chi tiền ăn cho đại biểu HĐND và khách mời tham dự kỳ họp HĐND tỉnh 50.000 đồng/người/ngày; lái xe 35.000 đồng/người/ngày.

2. Các đại biểu HĐND tỉnh khi tham dự kỳ họp của HĐND tỉnh được thanh toán tiền nghỉ tại khách sạn theo quy định tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh.

3. Chi bồi dưỡng cho Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh 75.000 đồng/người/ngày, Thư ký kỳ họp 50.000đ/người/ngày.

4. Chi tiền ăn cho đại biểu HĐND tỉnh và người tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh tổ chức theo kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua: 50.000 đồng/người/ngày. Đại biểu HĐND tỉnh khi tiếp xúc cử tri được HĐND tỉnh cấp 50.000 đồng/người/ngày.

5. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh được cấp 02 bộ đồ vét tông (trị giá 1.500.000 đồng/bộ) trong một nhiệm kỳ.

Định mức chi cho công tác xã hội.

1. Thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các cơ quan, tổ chức nhân ngày tết Nguyên Đán, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh theo các hoạt động chung của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

2. Chi thăm hỏi ốm đau đối với đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ lãnh đạo của HĐND, các ban HĐND đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh mức từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người/lần; chuyển viện đi thành phố Hồ Chí Minh từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/người/lần; mỗi năm không quá 02 lần/người.

3. Chi viếng đối với các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh từ trần mức từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tổ chức thực hiện.

1. Những định mức chi đã được quy định tại Nghị quyết số 24/2004/NQ-HĐND10 ngày 16/12/2004 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh trái với quy định tại Nghị quyết này đều bãi bỏ. Những quy định khác của 2 nghị quyết nói trên không bị điều chỉnh, sửa đổi bởi Nghị quyết này vẫn tiếp tục thực hiện.

2. Các định mức trên là cơ sở để Văn phòng HĐND tỉnh dự toán, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ kinh phí hằng năm để tổ chức thực hiện và quyết toán với cơ quan tài chính. Riêng năm 2007, nếu kinh phí của HĐND tỉnh không đủ để thực hiện các nội dung nói trên thì được cấp bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để bảo đảm thực hiện các chế độ theo quy định.

3. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm cân đối bố trí kinh phí, cấp phát kinh phí, hướng dẫn và duyệt quyết toán kinh phí, bảo đảm phục vụ tốt cho các hoạt động của HĐND tỉnh.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có đại biểu HĐND tỉnh đang công tác phải thanh toán tiền nghỉ tại khách sạn theo quy định của Nhà nước cho đại biểu trong những ngày tham dự kỳ họp HĐND tỉnh.

5. Nguyên tắc thanh toán: Người được thanh toán các chế độ trên phải lập thành danh sách có xác nhận của Thường trực HĐND hoặc lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và người mời tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát do Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tổ chức được thanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành. Người được hưởng chế độ phải trực tiếp ký vào danh sách nhận tiền.

- Các chế độ quy định trên chỉ thanh toán trong năm (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 trong năm), không chuyển năm sau thanh toán./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi hoạt động HĐND Bình Định 2004-2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi hoạt động HĐND Bình Định 2004-2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Xuân Dương
        Ngày ban hành19/07/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi hoạt động HĐND Bình Định 2004-2009

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi hoạt động HĐND Bình Định 2004-2009