Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 60/2006/NQ-HĐND về một số chính sách trong thực hiện đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2006-2011

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo nhân lực trình độ sau đại học Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2014 rà soát hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo nhân lực trình độ sau đại học Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 60/2006/NQ-HĐND NGÀY 14/7/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI NGUỒN NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC CHO TỈNH TRÀ VINH, GIAI ĐOẠN 2006 - 2011

(Đề án Trà Vinh - 100)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 9 về việc phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2006 - 2011 (Đề án Trà Vinh - 100);

Xét Tờ trình số: 3618/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2011 (Đề án Trà Vinh - 100); trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII về việc phê chuẩn một số chính sách trong thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2011 (Đề án Trà Vinh - 100), cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản B như sau:

“B. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

1. Sinh viên

Ưu tiên con em cán bộ, công chức và nhân dân lao động trong tỉnh Trà Vinh, có nguyện vọng và cam kết phục vụ lâu dài cho tỉnh Trà Vinh (tối thiểu 10 năm trở lên), tuổi đời không quá 30 tuổi, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu kiểm tra về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL đạt 400 điểm trở lên hoặc IELTS 4.5 trở lên.

Sinh viên sau khi được tuyển chọn, sẽ được tập trung đào tạo bổ sung từ 06 đến 09 tháng để nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm đạt trình độ TOEFL hoặc IELTS theo yêu cầu của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

2. Cán bộ, công chức của tỉnh Trà Vinh

Cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật của tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, có thời gian công tác trong ngành ít nhất 01 năm trở lên, tuổi đời không quá 35 tuổi đối với học thạc sĩ, tuổi đời không quá 40 tuổi đối với học tiến sĩ và cam kết phục vụ công tác cho tỉnh Trà Vinh từ 10 năm trở lên.

Cán bộ, công chức của tỉnh đi học thạc sĩ phải tốt nghiệp đại học, có trình độ B ngoại ngữ Anh văn hoặc tương đương; đi học tiến sĩ phải tốt nghiệp thạc sĩ, có trình độ B ngoại ngữ Anh văn hoặc tương đương;

Cán bộ, công chức sau khi được tuyển chọn, được tập trung đào tạo bổ sung từ 06 đến 12 tháng để nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm đạt được trình độ TOEFL hoặc IELTS theo yêu cầu của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Khoản C như sau:

“C. DANH MỤC NGÀNH NGHỀ VÀ KINH PHÍ ĐÀO TẠO

Phương án thực hiện:

Đối với cán bộ, công chức và sinh viên trong tỉnh Trà Vinh nêu tại Khoản B Điều 1 khi được cử đi học, ngân sách nhà nước đảm bảo chi vé máy bay, học phí, bảo hiểm, ăn, ở.”

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo nhân lực trình độ sau đại học Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo nhân lực trình độ sau đại học Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thái Bình
       Ngày ban hành09/12/2008
       Ngày hiệu lực19/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo nhân lực trình độ sau đại học Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND sửa đổi chính sách đào tạo nhân lực trình độ sau đại học Trà Vinh