Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND về giá đất năm 2011 tỉnh Bến Tre do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND giá đất năm 2011 tỉnh Bến Tre đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012 và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND giá đất năm 2011 tỉnh Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2010/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2011 TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
 KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 4426/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 về quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Tờ trình số 4935/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 về việc điều chỉnh giá đất một số đoạn đường trong phương án giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án giá các loại đất tỉnh Bến Tre năm 2011 kèm theo Tờ trình số 4426/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 và Tờ trình số 4935/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010 về việc điều chỉnh giá đất một số đoạn đường trong phương án giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện bảng giá các loại đất áp dụng thống nhất trong tỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VII - kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND giá đất năm 2011 tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND giá đất năm 2011 tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành09/12/2010
        Ngày hiệu lực19/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND giá đất năm 2011 tỉnh Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND giá đất năm 2011 tỉnh Bến Tre