Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục và tiến độ công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục tiến độ công trình cụm công trình trọng điểm Hà Nội 2011 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2842/QĐ-UBND danh mục văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng Ủy ban Hà Nội 2016 và được áp dụng kể từ ngày 02/06/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục tiến độ công trình cụm công trình trọng điểm Hà Nội 2011 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH, CỤM CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 02/12 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 12/11/2014, Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 12/11/2014 của UBND Thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh danh mục và tiến độ các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 (chi tiết tại phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Giao UBND Thành phố cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp điều hành, tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện đầu tư các công trình, cụm công trình trọng điểm của Thành phố đảm bảo đúng tiến độ, đồng bộ, hiệu quả và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các bộ, ngành Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP TU, VP ĐĐBQH&HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Công báo thành phố Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND Thành phố)

TT

Danh mục dự án

Địa điểm

Năng lực thiết kế / Quy mô đầu tư

Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND phê duyệt

Điều chỉnh tiến độ hoàn thành

Ghi chú

Tiến độ

Nguồn vốn

Giữ nguyên

Điều chnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đường Mai Dịch - Nội Bài để hạn chế ùn tắc giao thông

Đông Anh

370mx12m

2011-2012

NSTP

2011-2012

 

Hoàn thành 2013

2

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh và đường Láng để giảm ùn tắc giao thông

Đống Đa

281mx16m

2012-2013

NSTP

2012-2013

 

Hoàn thành 2013

3

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Lương - đường Láng để hạn chế ùn tắc giao thông

Đống Đa

281mx12m

2011-2013

NSTP

2011-2013

 

Hoàn thành 2013

4

Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Láng Hạ - Thái Hà để hạn chế ùn tắc giao thông

Đống Đa

220mx12m

2011-2013

NSTP

2011-2013

 

Hoàn thành 2013

5

Xây dựng hoàn thiện nút giao theo quy hoạch và cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Thái Hà để hạn chế ùn tắc giao thông

Đống Đa

Hoàn thiện nút giao theo quy hoạch; cầu vượt: 227mx7m

2012-2013

NSTP

2012-2013

 

Hoàn thành 2013

6

VĐ1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu

Đống Đa

547mx50m

2008-2013

NSTP

2008-2013

 

Đã hoàn thành 2014

7

Đường vào phía đông Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Thanh Trì

36.269m2

2010-2012

NSTP

2010-2012

 

Đã hoàn thành 2014

II

CÁC CÔNG TRÌNH CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG GIAI ĐOẠN 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Các công trình hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015:

 

 

 

 

 

 

 

1

VĐ1, đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái

Hai Bà Trưng

548,06mx50m

2007-2014

NSTP

 

2007-2015

 

2

Đường 5 kéo dài (Cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long)

Long Biên; Đông Anh

15kmx(68-72,5m)

2005-2013

NSTP

 

2005-2014

 

3

Phát triển giao thông đô thị Hà Nội:

 

 

 

NSTP, ODA

 

2007-2015

Bổ sung danh mục CTTĐ để tập trung chỉ đạo hoàn thành theo Hiệp định đã ký kết (đã được HĐND Thành phố thông qua trong phương án phân bổ KH vốn 2014)

-

Phát triển GTĐT Hà Nội

Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa

6,4km đường VĐ2 và 01 tuyến BRT

 

NSTP, ODA

 

2007-2015

theo QĐ điều chỉnh và gia hạn HĐ vốn vay

-

Xây dựng khu tái định cư CT1

quận Bắc Từ Liêm

556 căn hộ

 

NSTP, ODA

 

2007-2015

 

4

Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển

Đông Anh

Cầu vượt 692,1mx26m; đường dẫn phía Tây: 184,22m, phía Đông: 208,66m

 

NSTP

 

2014-2015

Bổ sung danh mục CTTĐ để phát huy hiệu quả Đường 5 kéo dài, thông tuyến với đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (đã được HĐND Thành phố thông qua trong phương án phân bổ KH vốn 2014)

5

Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội-dự án II

Hà Nội

77,5km; 310mm/ng

2006-2015

NSTP, ODA

2006-2015

 

 

6

Mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn 2)

Sóc Sơn

106ha

2011-2015

NSTP

2011-2015

 

 

7

Xây dựng và cải tạo Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Gia Lâm

500 giường

2013-2015

NSTP,XHH

2013-2015

 

 

8

Xây dựng Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ

Hòa Lạc

2,1 ha

2012-2014

NSTP

 

2012-2015

 

9

Khu Hoàng Thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội:

Ba Đình

quy mô theo dự án được duyệt

2012-2017

 

 

 

 

9.1

Hoàn thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Ba Đình

 

2012-2014

NSTP

2012-2014

 

 

9.2

Chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao

Ba Đình

Tiếp nhận, chỉnh trang diện tích 42.000 m2 do Bộ Quốc phòng và 2 hộ lão thành cách mạng bàn giao

 

NSTP

2014-2015

 

Triển khai trước giai đoạn 1 phần diện tích đã được Bộ Quốc phòng bàn giao, hoàn thành vào năm 2015; giai đoạn 2 triển khai sau khi báo cáo và được UBND Thành phố chấp thuận

9.3

Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu

Ba Đình

 

 

NSTP

 

2014-2015

Dự án tách ra từ dự án bảo tồn di tích 18 Hoàng Diệu để thực hiện trước, đảm bảo hoàn thành cùng công trình Nhà quốc hội theo chỉ đạo của TTgCP

10

Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của TP Hà Nội đến 2025, định hướng đến năm 2030

Hà Nội

quy mô theo dự án được duyệt

2012-2015

NSTP

 

2013-2015

Nguồn sự nghiệp

11

Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho 10 phòng cảnh sát PCCC khu vực hiện có

Hà Nội

quy mô theo dự án được duyệt

2012-2015

NSTP

2012-2015

 

 

12

Đường vành đai 2: đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng

Đng Đa

2,3kmx50m

2012-2015

NSTP

2012-2015

 

 

13

Xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên

Long Biên

Xây dựng nút giao thông

2012-2015

BT

2014-2015

 

 

II.2

Các công trình ODA cần phải đối ứng theo tiến độ Hiệp định

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Hà Nội

12,5km

2009-2016

NSTP, ODA

 

2009-2018

 

2

Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Hà Nội

11,5km

2009-2016

NSTP, ODA

 

2009-2021

 

3

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội

Thanh Trì - HN

270.000m3/ ngày đêm

2014-2018

NSTP, ODA

 

2014-2021

Theo tiến độ QĐ phê duyệt dự án đầu tư và QĐ phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án.

4

Phát triển giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm

quy mô theo dự án được duyệt

2014-2016

NSTP, ODA

 

2014-2018

Theo QĐ phê duyệt dự án đầu tư

III

CÁC CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI, HOÀN THÀNH SAU NĂM 2015

 

 

 

 

 

 

 

III.1

Các công trình đang thực hiện:

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì đoạn I - Phần do Sở Nông nghiệp & PTNT làm Chủ đầu tư

Ba Vì

Tưới 16.000 ha

2010-2015

NSTP, TPCP, NSTW

 

2012-2018

 

2

Xây dựng Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội

Tây Hồ

quy mô theo dự án được duyệt

2012-2015

NSTP

 

2012-2016

 

III.2

Các công trình khởi công mới:

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây mới Bệnh viện Nhi Hà Nội

Yên Nghĩa-Hà Đông

500 giường

2013-2015

NSTP, TPCP

 

2015-2017

 

2

Xây dựng trạm bơm Yên Nghĩa

Hà Đông

Tiêu 6.300 ha

2012-2015

BT

 

2015-2019

 

3

Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, huyện Thanh Trì

Thanh Trì

Tiêu 1.995 ha

2012-2015

BT

 

2015-2020

 

4

Đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho các phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng và Thạch Thất

Hà Nội

quy mô theo dự án được duyệt

2012-2015

NSTP

 

2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục tiến độ công trình cụm công trình trọng điểm Hà Nội 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục tiến độ công trình cụm công trình trọng điểm Hà Nội 2011 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành05/12/2014
        Ngày hiệu lực15/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục tiến độ công trình cụm công trình trọng điểm Hà Nội 2011 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục tiến độ công trình cụm công trình trọng điểm Hà Nội 2011 2015