Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2013 bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND và khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2013 bãi bỏ 16/2008/NQ-HĐND khoản 5 Điều 1 31/2008/NQ-HĐND Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2008 VÀ KHOẢN 5 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 21/6/2013 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 và Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh “Về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên” và Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh “Về việc quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ "Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên".

Người lao động đã được cấp thẻ học nghề trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề đến hết ngày 31/12/2013.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH

Thân Văn Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực11/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2013 bãi bỏ 16/2008/NQ-HĐND khoản 5 Điều 1 31/2008/NQ-HĐND Bắc Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2013 bãi bỏ 16/2008/NQ-HĐND khoản 5 Điều 1 31/2008/NQ-HĐND Bắc Giang
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu16/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
      Người kýThân Văn Khoa
      Ngày ban hành11/07/2013
      Ngày hiệu lực11/07/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật10 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2013 bãi bỏ 16/2008/NQ-HĐND khoản 5 Điều 1 31/2008/NQ-HĐND Bắc Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2013 bãi bỏ 16/2008/NQ-HĐND khoản 5 Điều 1 31/2008/NQ-HĐND Bắc Giang

          • 11/07/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/07/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực