Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện của tỉnh Phú Yên ban hành

Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Phú Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) thực hiện theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

PHỤ LỤC

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên)

1. Chi tiếp xã giao:

- Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp (nước uống, hoa quả, bánh ngọt):

+ Cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/lần tiếp.

+ Cấp huyện: 20.000 đồng/người/lần tiếp.

- Trong trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

2. Chi tặng quà lưu niệm:

a) Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cấp huyện:

- Cấp tỉnh: 200.000 đồng/1 đại biểu;

- Cấp huyện: 100.000 đồng/1 đại biểu.

b) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Cấp tỉnh: 200.000 đồng/người;

- Cấp huyện: 100.000 đồng/người.

c) Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (Ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/1 lần;

- Cấp huyện: 200.000 đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trong một năm không quá 2 lần.

3. Chi thăm hỏi ốm đau (bệnh nặng nằm viện hoặc đang điều trị tại nhà):

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/năm thăm hỏi.

- Cấp huyện: 500.000 đồng/người/năm thăm hỏi.

Trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau nhưng không vượt quá 02 lần mức chi quy định nêu trên.

Các quy định khác còn lại không nêu trong Nghị quyết này thì được thực hiện theo Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg và các quy định khác của pháp luật hiện hành./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 161/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu161/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2010
Ngày hiệu lực28/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 161/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu161/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýĐào Tấn Lộc
        Ngày ban hành18/10/2010
        Ngày hiệu lực28/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/02/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 161/2010/NQ-HĐND mức chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối tượng Phú Yên