Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản đã được thay thế bởi Nghị quyết 368/2015/NQ-HĐND số lượng chức danh phụ cấp người không chuyên trách Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 164/2009/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên Y tế thôn, bản;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 895/TTr-UBND ngày 24 / 6 / 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản; Báo cáo thẩm tra số 26 /BC-VHXH ngày 06 / 7 / 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản như sau:

1.Mức phụ cấp:

- Mức phụ cấp 0,5 mức lương tối thiểu, áp dụng cho nhân viên Y tế thôn, bản làm việc tại các xã, bản thuộc Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Mức phụ cấp 0,3 mức lương tối thiểu, áp dụng cho nhân viên Y tế thôn, bản làm việc tại các xã, bản còn lại (trừ nhân viên Y tế tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn).

2.Thời gian thực hiện: Áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2009

Điều 2. Giao UBND tỉnh ra quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 9 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu164/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2009
Ngày hiệu lực19/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu164/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành09/07/2009
       Ngày hiệu lực19/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 164/2009/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên Y tế thôn, bản