Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN Bến Tre 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN Bến Tre 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bến Tre năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010 với tổng vốn đầu tư phát triển là 774,558 tỷ đồng (bảy trăm bảy mươi bốn tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu đồng) trong đó:

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 126,9 tỷ đồng (một trăm hai mươi sáu tỷ, chín trăm triệu đồng).

2. Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 65 tỷ đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng) trong đó theo chỉ tiêu Trung ương giao là 60 tỷ đồng và tăng thu của địa phương là 5 tỷ đồng.

3. Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu của Chính phủ là 227,658 tỷ đồng (hai trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu đồng).

4. Vốn nước ngoài (ODA) là 55 tỷ đồng (năm mươi lăm tỷ đồng).

5. Vốn xổ số kiến thiết là 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng), trong đó theo chỉ tiêu Trung ương giao là 280 tỷ đồng và tăng thu của địa phương là 20 tỷ đồng.

(Có kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước đính kèm)

Điều 2. Giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp, các công trình sử dụng vốn ODA, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

2. Phân bổ một phần vốn ngân sách để thanh toán nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Trung ương và hoàn trả ngân sách Nhà nước đã ứng trước phải thu hồi trong năm 2010.

3. Tích cực tăng thu, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và huy động các nguồn vốn khác để bổ sung vào vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết thực hiện phân bổ và sử dụng ưu tiên cho các công trình giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân. Phần thu vượt so chỉ tiêu ghi ở khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết này sẽ được đầu tư vào các mục tiêu phúc lợi xã hội khác.

5. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; phấn đấu giảm chi phí và thời gian đầu tư; tăng cường công tác quản lý, thẩm định, giám sát, kiểm tra, đánh giá đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư, chống thất thoát.

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định về phân cấp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các Ban quản lý dự án.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các công trình đầu tư của Nhà nước một cách thiết thực, có hiệu quả.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực18/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN Bến Tre 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN Bến Tre 2010
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýHuỳnh Văn Be
       Ngày ban hành08/12/2009
       Ngày hiệu lực18/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN Bến Tre 2010

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN Bến Tre 2010