Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 25/2016/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm c Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/2015/NQ/HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang “về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang” và Báo cáo thẩm tra số 134/BC-KTNS ngày 22/4/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang cụ thể như sau:

1. Dự án có tổng mức đầu tư từ 70 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Giao thông (không bao gồm dự án đường Quốc lộ).

b) Xây dựng nhà ở.

2. Dự án có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Thủy lợi, cấp nước sinh hoạt.

b) Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật.

c) Kỹ thuật điện.

d) Các dự án kè chống sạt lở.

3. Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

b) Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

c) Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới.

4. Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực sau đây:

a) Y tế, văn hóa, giáo dục.

b) Khoa học công nghệ.

c) Phát thanh - truyền hình.

d) Du lịch, thể thao.

e) Xây dựng dân dụng (trừ dự án xây dựng nhà ở được quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện,

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban CT đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu173/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực04/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu173/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành24/04/2015
        Ngày hiệu lực04/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C Hà Giang