Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND về thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố do Tỉnh Điện Biên ban hành

Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND thành lập Bảo vệ dân phố chế độ chính sách bảo vệ dân phố Điện Biên đã được thay thế bởi Nghị quyết 368/2015/NQ-HĐND số lượng chức danh phụ cấp người không chuyên trách Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND thành lập Bảo vệ dân phố chế độ chính sách bảo vệ dân phố Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/2009/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Liên tịch Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 38/2006/NĐ-CP ngày, 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1729/TTr-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Điện Biên V/v thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra số: 45/BC-BPC ngày 05/12/2009 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nhất trí thông qua việc thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố như sau:

1. Tại các phường, thị trấn nơi bố trí lực lượng Công an chính quy thành lập 01 Ban bảo vệ dân phố; mỗi Ban bảo vệ dân phố gồm có Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và các Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố.

2. Mỗi thôn, bản, tổ dân phố tại các phường có Ban bảo vệ dân phố thành lập một Tổ bảo vệ dân phố. Mỗi tổ bảo vệ dân phố gồm có Tổ trưởng và 02 Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố.

3. Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng như sau:

- Trưởng Ban bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 0,7 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

4. Nguồn kinh phí chi trả:

a) Năm 2010.

- Đối với Thành phố Điện Biên Phủ: Nguồn ngân sách chi trả cho lực lượng Bảo vệ dân phố lấy từ nguồn tăng thu để lại cho Thành phố Điện Biên Phủ.

- Đối với thị xã Mường Lay và các huyện: Nguồn kinh phí chi trả cho lực lượng Bảo vệ dân phố do ngân sách tỉnh đảm bảo.

b) Từ năm 2011.

Ngân sách chi trả cho lực lượng Bảo vệ dân phố sẽ được cân đối hàng năm vào dự toán ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh quy định cụ thể và chỉ đạo hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu176/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND thành lập Bảo vệ dân phố chế độ chính sách bảo vệ dân phố Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND thành lập Bảo vệ dân phố chế độ chính sách bảo vệ dân phố Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu176/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành11/12/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND thành lập Bảo vệ dân phố chế độ chính sách bảo vệ dân phố Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 176/2009/NQ-HĐND thành lập Bảo vệ dân phố chế độ chính sách bảo vệ dân phố Điện Biên