Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2009/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 3.238.625 triệu đồng (ba ngàn, hai trăm ba mươi tám tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng). Trong đó:

a) Thu ngân sách Trung ương hưởng: 35.340 triệu đồng (ba mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng).

b) Ngân sách địa phương được hưởng: 3.203.285 triệu đồng (ba ngàn, hai trăm lẻ ba tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu đồng). Bao gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 2.510.573 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.051.070 triệu đồng).

- Thu ngân sách cấp huyện: 452.659 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 201.002 triệu đồng).

- Thu ngân sách cấp xã: 240.053 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách huyện: 95.107 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.141.649 triệu đồng (ba ngàn, một trăm bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi ngân sách cấp tỉnh: 2.509.074 triệu đồng.

b) Chi ngân sách cấp huyện: 419.407 triệu đồng.

c) Chi ngân sách cấp xã: 213.168 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 61.636 triệu đồng. Bao gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 1.499 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 33.252 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 26.885 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực18/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành08/12/2009
        Ngày hiệu lực18/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2008