Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND về quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh thành phố Cần Thơ

Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng Cần Thơ đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND thành phố Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2010/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Theo Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

Số TT

Đối tượng

Mức đóng góp
(đồng/tháng)

1

Các doanh nghiệp, đơn vị sản suât, kinh doanh, dịch vụ (kể cả nhà nước và tư nhân)

100.000 - 200.000

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 1

200.000

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 2

170.000

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 3

120.000

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 4

100.000

2

Đơn vị hành chính sự nghiệp

75.000

3

Các hộ kinh doanh, sản xuất, mua bán

20.000 - 60.000

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 1 - 2

60.000

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 3 - 4

40.000

 

- Có bậc thuế môn bài bậc 5 - 6

20.000

4

Các hộ gia đình (thành thị)

10.000

5

Hộ sản xuất nông nghiệp, làm vườn và hộ lao động khác,...

4.000

Điều 2.

Căn cứ vào mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh, giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh; quy định đối tượng được miễn đóng góp; thẩm quyền quyết định và thời hạn miễn đóng góp cho các đối tượng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chi Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng Cần Thơ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu18/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Tấn Quyên
       Ngày ban hành03/12/2010
       Ngày hiệu lực01/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng Cần Thơ