Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND quy định mức thu học phí từ năm học 2011-2012 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non và phổ thông Lâm Đồng đã được thay thế bởi Nghị quyết 108/2014/NQ-HĐND mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập 2014 2015 Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non và phổ thông Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2011-2012 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4105/TTr-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn Lâm Đồng từ năm học 2011-2012; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thống nhất qui định mức thu học phí từ năm học 2011-2012 đối với các cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Bậc học

Số tiền học phí thu trong 01 tháng

Khu vực thành thị

Khu vực nông thôn

Khu vực

(xã đặc biệt khó khăn, xã vùng cao)

Mầm non:

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo:

 + Học 1 buổi/ngày

 + Học 2 buổi/ngày

100.000

70.000

90.000

60.000

50.000

70.000

30.000

30.000

30.000

Trung học cơ sở

50.000

30.000

30.000

Trung học phổ thông

70.000

50.000

30.000

Đối với khu vực xã đặc biệt khó khăn, xã vùng cao: Học sinh được miễn học phí theo Nghị Định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, đồng thời ngân sách nhà nước sẽ cấp bù kinh phí cho các trường trên địa bàn với mức quy định là 30.000đ/học sinh/tháng/9 tháng/năm trên cơ sở số lượng trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã vùng cao, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối tượng miễn giảm học phí thực hiện theo Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Từ năm học 2011-2012 trở đi, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm của tỉnh để xem xét điều chỉnh mức học phí trong khung theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII - kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2011./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực10/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non và phổ thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non và phổ thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHoàng Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành31/08/2011
        Ngày hiệu lực10/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non và phổ thông Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND mức thu học phí mầm non và phổ thông Lâm Đồng