Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013

Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 513/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 5226/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 xin thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2013 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 9.269.901 triệu đồng (chín ngàn hai trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm lẻ một triệu đồng). Trong đó:

a) Thu ngân sách Trung ương được hưởng: 44.607 triệu đồng (bốn mươi bốn tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu đồng);

b) Ngân sách địa phương được hưởng: 9.225.294 triệu đồng (chín ngàn hai trăm hai mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi bốn triệu đồng). Bao gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 7.192.073 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.173.628 triệu đồng);

- Thu ngân sách cấp huyện: 1.411.202 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 800.621 triệu đồng);

- Thu ngân sách cấp xã: 622.019 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách huyện: 408.346 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.124.639 triệu đồng (chín ngàn một trăm hai mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi ngân sách cấp tỉnh: 7.191.445 triệu đồng;

b) Chi ngân sách cấp huyện: 1.347.788 triệu đồng;

c) Chi ngân sách cấp xã: 585.406 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 100.655 triệu đồng. Bao gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 628 triệu đồng;

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 63.414 triệu đồng;

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 36.613 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Khoá VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2014
Ngày hiệu lực19/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2015
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thanh Phong
        Ngày ban hành09/12/2014
        Ngày hiệu lực19/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2015
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre 2013

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre 2013