Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 150/NQ-HĐND năm 2014 kết quả rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ RÀ SOÁT, QUY HOẠCH LẠI 3 LOẠI RỪNG TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5723/TTr-UBND ngày 11/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

Tổng diện tích đất lâm nghiệp: 427.206,7 ha; trong đó:

- Rừng đặc dụng: 25.970,6 ha

- Rừng phòng hộ: 136.271,5 ha

- Rừng sản xuất: 264.964,6 ha

Điều 2.

- Chuyển 70,1 ha rừng đặc dụng khu bảo vệ cảnh quan, môi trường phường Tuần Châu - thành phố Hạ Long sang rừng phòng hộ môi trường.

- Chuyển 139,5 ha đất lâm nghiệp thuộc vườn Quốc gia Bái Tử Long, trong đó: 49 ha sang đất xây dựng khu tham quan nghỉ mát và 90,3 ha sang rừng sản xuất.

- Chuyển 718 ha đất lâm nghiệp thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng huyện Hoành Bồ sang rừng sản xuất.

- Giữ nguyên quy mô 33,5 ha đối với khu rừng di tích văn hóa Yên Lập, huyện Yên Hưng.

- Điều chỉnh quy mô rừng phòng hộ toàn tỉnh còn 136.271,5 ha; trong đó 94.046,9 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, 21.363,8 ha rừng phòng hộ môi trường, 20.404,5 ha rừng phòng hộ ven biển, 456,3 ha rừng chắn gió, chắn cát bay.

- Điều chỉnh quy mô rừng sản xuất toàn tỉnh lên 264.964,5 ha.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15/12/2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành15/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng Quảng Ninh