Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND khoản chi phí người nghiện ma tuý đã được thay thế bởi Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND khoản chi phí người nghiện ma tuý


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 19/2008/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp dưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện và cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ: Tài Chính - Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4491/TTr-UBND ngày 20/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-BVHXH ngày 03/12/2008 của Ban Văn hoá Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Tiền ăn: 300.000 đồng/người/tháng;

2. Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường khác: 250.000 đồng/người/lần cai nghiện tự nguyện;

3. Tiền xét nghiệm chất ma tuý và các xét nghiệm khác: 150.000 đồng/người/lần cai nghiện tự nguyện

4. Tiền sinh hoạt văn thể: 15.000 đồng/người/tháng;

5. Tiền điện, nước, vệ sinh: 25.000 đồng/người/tháng;

6. Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết:

- Quần áo đồng phục: 300.000 đồng/người/ lần cai nghiện tự nguyện;

- Chăn, màn, chiếu: 100.000 đồng/người//lần cai nghiện tự nguyện;

7. Chi phí phục vụ quản lý: 180.000 đồng/người/tháng;

8. Tiền học nghề, học văn hoá: nếu bản thân đối tượng có nhu cầu học thì sẽ thu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND khoản chi phí người nghiện ma tuý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND khoản chi phí người nghiện ma tuý
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Duy Hưng
       Ngày ban hành12/12/2008
       Ngày hiệu lực22/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2015
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND khoản chi phí người nghiện ma tuý

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND khoản chi phí người nghiện ma tuý