Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015 - 2020

Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/2015/NQ-ND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TỰ NGUYỆN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/1013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3458/TTr-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-HĐND ngày 08/7/2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ cho người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh.

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Chỉ hỗ trợ cho người đăng ký chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh với thời gian từ 6 tháng trở lên.

3. Nội dung và mức hỗ trợ

a. Tiền ăn mức 30.000 đồng/người/ngày;

b. Tiền khám sàng lọc, xét nghiệm, tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh nhiễm trùng cơ hội mức 650.000 đồng/người/lần cai nghiện;

c. Tiền thuốc chữa bệnh thông thường, khám sức khỏe định kỳ mức 50.000 đồng/người/tháng;

d. Tiền sinh hoạt văn thể mức 10.000 đồng/người/tháng;

e. Tiền trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu mức 970.000 đồng/người/lần cai nghiện;

g. Tiền điện, nước sinh hoạt mức 80.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Khi Nhà nước có quy định thay đổi mức hỗ trợ đối với người cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh cho phù hợp sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008, Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, Tài chính, Y tế, Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- LưuVT, VX1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 206/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu206/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực25/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 206/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu206/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Văn Đọc
       Ngày ban hành15/07/2015
       Ngày hiệu lực25/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh