Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2007

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2007;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2007 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 2.961.943 triệu đồng (hai ngàn, chín trăm sáu mươi mốt tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu đồng). Trong đó:

 a) Thu ngân sách Trung ương hưởng: 6.553 triệu đồng (sáu tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu đồng).

b) Ngân sách địa phương được hưởng: 2.955.390 triệu đồng (hai ngàn chín trăm năm mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng). Bao gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 2.092.078 triệu đồng. (trong đó thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 978.207 triệu đồng).

- Thu ngân sách cấp huyện: 550.114 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 343.682 triệu đồng).

- Thu ngân sách cấp xã: 313.198 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách huyện: 124.361 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.886.141 triệu đồng (hai ngàn, tám trăm tám mươi sáu tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi ngân sách tỉnh: 2.090.691 triệu đồng;

b) Chi ngân sách huyện: 513.427 triệu đồng;

c) Chi ngân sách cấp xã: 282.023 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 69.249 triệu đồng. Bao gồm:     

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 1.387 triệu đồng;

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 36.687 triệu đồng;

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 31.175 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - khóa VII kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2007

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Bến Tre 2007