Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Tân Phú Đông do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND trợ cấp cán bộ công chức viên chức công tác huyện Tân Phú Đông đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND trợ cấp cán bộ công chức viên chức công tác huyện Tân Phú Đông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/2008/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 06 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 09/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Tân Phú Đông và Báo cáo thẩm tra số 90/BC-BPC ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Đối tượng trợ cấp: cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang công tác tại huyện Tân Phú Đông.

2. Mức trợ cấp và thời gian thực hiện:

a) Mức trợ cấp:

- Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hộ khẩu thường trú tại địa phương khác ngoài huyện Tân Phú Đông mức trợ cấp là 600.000 đồng/người/tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông sang công tác tại địa bàn 5 xã: Phú Đông, Phú Tân, Phú Thạnh, Tân Thới, Tân Phú; cán bộ, công chức, viên chức có hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Phú Đông (trừ xã Tân Thạnh) sang công tác tại xã Tân Thạnh mức trợ cấp là 500.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian áp dụng trợ cấp được thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm 2011.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 197/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu197/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 197/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND trợ cấp cán bộ công chức viên chức công tác huyện Tân Phú Đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND trợ cấp cán bộ công chức viên chức công tác huyện Tân Phú Đông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu197/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành06/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND trợ cấp cán bộ công chức viên chức công tác huyện Tân Phú Đông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 197/2008/NQ-HĐND trợ cấp cán bộ công chức viên chức công tác huyện Tân Phú Đông