Nghị quyết 20/2001/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2001/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 20/2001/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 1716/QĐ-UBND năm 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2001/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao Lâm Đồng


HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2001/NQ-HĐND.VI

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT
HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VI KỲ HỌP THỨ 5
(từ ngày 21/02/2001 đến ngày 23/02/2001)

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/ 1994;

Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương hướng, chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/1998/NQ-HĐND ngày 31/01/1998 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa V về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa (kèm theo Tờ trình số 411/TT-UB ngày 20/02/2001 về việc đề nghị HĐND tỉnh Khóa VI xem xét có Nghị quyết về tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao); báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I/ Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VI, Kỳ họp thứ 5 nhất trí tán thành báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đánh giá kết quả và những mặt tồn tại trong tổ chức thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao thời gian qua; thống nhất với định hướng về một số chủ trương, giải pháp cơ bản tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh trong xã hội hóa các lĩnh vực này thời gian đến.

Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh và của đại biểu HĐND tỉnh để hoàn thiện nội dung báo cáo và tổ chức thực hiện.

II/ Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch phát triển ngành, chủ trương và các chính sách khuyến khích xã hội hóa, cơ chế quản lý các cơ sở ngoài công lập thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao để thu hút sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội vào sự phát triển các sự nghiệp đó.

2. Khẩn trương xây dựng và thực hiện quy hoạch về mạng lưới trường lớp, cơ sở khám chữa bệnh, các thiết chế văn hóa và công trình thể dục thể thao. Hàng năm trình Hội đồng Nhân dân tỉnh dành một tỷ lệ thích đáng ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các loại công trình trên; đồng thời khuyến khích các tổ chức và cá nhân huy động các nguồn lực trong nhân dân và trong các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế để đầu tư hoặc cùng tham gia đầu tư với Nhà nước. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư; đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo quy định của pháp luật.

3. Từ năm học 2001-2002 điều chỉnh tỷ lệ huy động nhân dân đóng góp xây dựng trường học (quy định tại Nghị quyết số 04/1998/NQ-HĐND ngày 31/01/1998 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa V) như sau:

Ở Khu vực I, huy động nhân dân đóng góp 50 %, Nhà nước đầu tư 50%.

Ở Khu vực II, huy động nhân dân đóng góp 30 %, Nhà nước đầu tư 70%.

Ở Khu vực III, Nhà nước đầu tư 100%.

Việc huy động đóng góp xây dựng trường học được tính theo định mức đầu học sinh từng cấp học và theo địa bàn.

HĐND Tỉnh giao UBND tỉnh xem xét tình hình kinh tế - xã hội cụ thể của từng địa phương trong tỉnh để xây dựng định mức huy động tương ứng với tỷ lệ đầu tư của Nhà nước hàng năm và quy định chế độ miễn, giảm phù hợp với mức sống của nhân dân; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp xây dựng trường học nhằm quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả, công khai, tránh thất thoát và lãng phí.

4. Các huyện, thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc đảm bảo bố trí quỹ đất dành cho việc xây dựng các công trình trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa và công trình thể dục thể thao theo quy hoạch.

Các xã, phường, thị trấn có điều kiện về đất đai phải dành một diện tích thích đáng ở địa điểm thuận lợi phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao công cộng cho nhân dân địa phương và không được bố trí sử dụng vào mục đích khác khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Bố trí quỹ đất và thực hiện không thu tiền thuê đất đối với các xã Khu vực III và tạm thời chưa thu tiền thuê đất đối với các xã Khu vực II để phát triển hệ thống Bưu điện-Văn hóa xã theo hướng xây dựng Bưu điện - Văn hóa xã thành điểm cung cấp thông tin và sinh hoạt văn hóa cho nhân dân trên địa bàn.

5. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy vai trò Hội đồng giáo dục và Hội Khuyến học; khuyến khích các tổ chức, đơn vị, cá nhân đóng góp kinh phí để trợ cấp cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

6. Sớm thành lập và có quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên cơ sở vận động cộng đồng, các nhà từ thiện và các tổ chức trong nước và nước ngoài đóng góp. Hàng năm Nhà nước hỗ trợ cho quỹ một phần kinh phí.

7. Trên cơ sở củng cố, phát huy Tủ sách pháp luật hiện có ở cơ sở để mở rộng thành Tủ sách Văn hóa - Pháp luật thông qua vận động sự đóng góp, ủng hộ rộng rãi của mọi tổ chức và nhân dân.

III / Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VI kỳ họp thứ 5 biểu quyết nhất trí thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2001./.

 

 

HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoài Bão

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2001/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2001/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2001
Ngày hiệu lực23/02/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2001/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2001/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2001/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2001/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Hoài Bão
        Ngày ban hành27/02/2001
        Ngày hiệu lực23/02/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2001/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2001/NQ-HĐND xã hội hóa giáo dục y tế văn hóa thể dục thể thao Lâm Đồng