Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND về quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đối với vận động huấn luyện viên đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đặc thù vận động huấn luyện viên và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đối với vận động huấn luyện viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục Thể thao Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 4408/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng: vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao cấp tỉnh, huyện, thị xã.

b) Phạm vi: đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh (tập trung và bán tập trung), đội tuyển các huyện, thị xã.

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển cấp tỉnh:

a) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện (bao gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng):

STT

Nội dung

Mức dinh dưỡng

(đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển tỉnh

45.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

35.000

3

Đội tuyển năng khiếu tỉnh

25.000

4

Năng khiếu bán tập trung tỉnh

25.000

b) Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu (bao gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng):

STT

Nội dung

Mức dinh dưỡng

(đồng/người/ngày)

1

Đội tuyển tỉnh

60.000

2

Đội tuyển trẻ, năng khiếu tỉnh

45.000

Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các giải của các cấp đội tuyển phải được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao.

3. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển cấp huyện, thị xã:

a) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện (bao gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng) là 30.000 đồng/người/ngày.

b) Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu (bao gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng) là 40.000 đồng/người /ngày.

Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các giải của đội tuyển các huyện, thị xã do Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã quyết định.

4. Đối với vận động viên, huấn luyện viên trong biên chế đơn vị, chế độ tiền lương được thực hiện theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong thời gian huấn luyện và thi đấu vẫn được hưởng chế độ dinh dưỡng của huấn luyện viên và vận động viên.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khoá VII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đối với vận động huấn luyện viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đối với vận động huấn luyện viên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýHuỳnh Văn Be
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đối với vận động huấn luyện viên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng đối với vận động huấn luyện viên