Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND về hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 1189/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ THU NHẬP CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ AN NINH - QUỐC PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26-11-2003;
Trên cơ sở Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 18-7-2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi giao đất sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình và cá nhân khi giao đất sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế- xã hội và an ninh - quốc phòng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Các hộ gia đình và cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp đất sản xuất nông nghiệp quỹ I (được giao theo Nghị định 64/CP) đã giao cho Nhà nước sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

- Các hộ gia đình và cá nhân được hỗ trợ nằm trong phạm vi hạn điền theo quy định của pháp luật.

2. Mức hỗ trợ: 108kg thóc/sào/năm (1 sào = 360m2). Khoản hỗ trợ được tính bằng giá trị Việt Nam đồng theo giá thóc thị trường tại thời điểm đầu năm giao chỉ tiêu hỗ trợ.

3. Thời điểm áp dụng đối với các hộ gia đình và cá nhân đã giao đất sản xuất nông nghiệp cho Nhà nước: Kể từ ngày 01-01-1997 đến 31-12-2013.

4. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2009 và hỗ trợ trong 5 năm.

5. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Hàng năm báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện.

- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23-7-2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực04/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu20/2008/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
     Người kýTrịnh Đình Dũng
     Ngày ban hành25/07/2008
     Ngày hiệu lực04/08/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND hỗ trợ thu nhập cho các hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp