Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp ngày công lao động, chi phí đi lại, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND trợ cấp ngày công lao động chi phí tiền ăn cho dân quân Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2019/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, CHI PHÍ ĐI LẠI, TIỀN ĂN CHO DÂN QUÂN KHI LÀM NHIỆM VỤ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, chi phí đi lại, tiền ăn cho dân quân khi làm nhiệm vụ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, chi phí đi lại, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ được hưởng theo quy định tại Điều 47 và Điều 49 Luật Dân quân tự vệ năm 2009, như sau:

1. Mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân khi làm nhiệm vụ bằng 0,10 mức lương tối thiểu chung/người/ngày.

2. Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 0,05 mức lương tối thiểu chung/người/ngày.

3. Trong thời gian trực sẵn sàng chiến đấu và thời gian tham gia huấn luyện hoặc khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi về trong ngày, thì được bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về như cán bộ, công chức cấp xã; được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam quy định cùng thời điểm.

4. Chế độ chính sách khác đối với dân quân thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác có liên quan.

5. Nguồn kinh phí thực hiện được cân đối trong dự toán thu, chi ngân sách địa phương hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 292/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XV) về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu200/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2019
Ngày hiệu lực15/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND trợ cấp ngày công lao động chi phí tiền ăn cho dân quân Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND trợ cấp ngày công lao động chi phí tiền ăn cho dân quân Hưng Yên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu200/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýĐỗ Xuân Tuyên
       Ngày ban hành27/03/2019
       Ngày hiệu lực15/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND trợ cấp ngày công lao động chi phí tiền ăn cho dân quân Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND trợ cấp ngày công lao động chi phí tiền ăn cho dân quân Hưng Yên

           • 27/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực