Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐ trợ cấp ngày công tiền ăn cho dân quân Hưng Yên đã được thay thế bởi Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND trợ cấp ngày công lao động chi phí tiền ăn cho dân quân Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐ trợ cấp ngày công tiền ăn cho dân quân Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/2011/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, TIỀN ĂN CHO DÂN QUÂN LÀM NHIỆM VỤ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2025/TTr-UBND ngày 25/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp ngày công và tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ được hưởng theo quy định tại Điều 47 và Điều 49, Luật Dân quân tự vệ, cụ thể như sau:

1. Mức trợ cấp ngày công lao động bằng 0,08 mức lương tối thiểu chung. 2. Dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nếu tiếp tục được kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ thì ngoài chế độ theo quy định chung, khi được huy động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung.

3. Trong thời gian trực sẵn sàng chiến đấu và thời gian tham gia huấn luyện hoặc khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú mà không có điều kiện đi về trong ngày, được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam quy định cùng thời điểm.

4. Thời gian áp dụng mức trợ cấp ngày công và tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ, từ ngày 01/01/2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Chế độ chính sách khác đối với dân quân tự vệ thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08/12/2011, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Hồng Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 292/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu292/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực18/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 292/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐ trợ cấp ngày công tiền ăn cho dân quân Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐ trợ cấp ngày công tiền ăn cho dân quân Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu292/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýTạ Hồng Quảng
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực18/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐ trợ cấp ngày công tiền ăn cho dân quân Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 292/2011/NQ-HĐ trợ cấp ngày công tiền ăn cho dân quân Hưng Yên