Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND trợ cấp công chức viên chức lao động cơ sở điều trị nghiện Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP ĐẶC THÙ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỈNH VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp đặc thù:

Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Đối tượng được hưởng hỗ trợ:

a) Công chức, người lao động làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và công chức chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và Phòng Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo.

b) Cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

3. Mức trợ cấp đặc thù hàng tháng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

a) Ban Giám đốc, viên chức chuyên môn về y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc (phục vụ, cho ăn, uống thuốc), xét nghiệm cho đối tượng được hưởng mức bằng 1,5 lần mức lương cơ sở.

b) Viên chức làm công tác bảo vệ trực tiếp, dạy nghề, giáo dục, tiếp phẩm, lái xe, quản lý bếp ăn học viên, quản lý hồ sơ tiếp nhận đối tượng, kế toán sản xuất và thủ kho nội trại mức được hưởng mức bằng 1,2 lần mức lương cơ sở.

c) Các viên chức còn lại được hưởng mức bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

4. Mức hỗ trợ hàng tháng:

a) Công chức, người lao động làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và công chức chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và Phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo được hỗ trợ hàng tháng mức bằng 0,6 lần mức lương cơ sở.

b) Cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh được hỗ trợ hàng tháng mức bằng 0,6 lần mức lương cơ sở.

5. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị; nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chế độ phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực23/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND trợ cấp công chức viên chức lao động cơ sở điều trị nghiện Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND trợ cấp công chức viên chức lao động cơ sở điều trị nghiện Vũng Tàu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu21/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
       Ngày ban hành13/07/2017
       Ngày hiệu lực23/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND trợ cấp công chức viên chức lao động cơ sở điều trị nghiện Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND trợ cấp công chức viên chức lao động cơ sở điều trị nghiện Vũng Tàu

           • 13/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực