Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND ban hành chế độ phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sĩ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa đã được thay thế bởi Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND trợ cấp công chức viên chức lao động cơ sở điều trị nghiện Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THU HÚT ĐẶC THÙ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CHIẾN SĨ LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ “Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện”;

Xét Tờ trình số 4674/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phê duyệt phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh;

Sau khi xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê chuẩn việc vận dụng Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện được hưởng mức phụ cấp 500.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được hưởng mức hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương cho đủ mức 500.000 đồng/người/tháng (căn cứ vào Quyết định số 225/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ để tính mức hỗ trợ thêm.

3. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung ngoài mức chi thường xuyên của các đơn vị và từ nguồn thu (nếu có).

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng và động viên các cán bộ, công chức, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa IV, kỳ họp thứ 8 năm 2007 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực12/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thị Hồng Xinh
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực12/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND phụ cấp thu hút đặc thù cán bộ chống tệ nạn Bà Rịa