Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND về Chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2008

Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND Chương trình ban hành nghị quyết HĐND Nghệ An năm 2008 đã được thay thế bởi Nghị quyết 256/2008/NQ-HĐND rà soát văn bản pháp luật Nghệ An 1976 - 2007 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND Chương trình ban hành nghị quyết HĐND Nghệ An năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CH­ƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 06/TTr.TT-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2008 như sau:

I. Dự thảo các Nghị quyết do UBND tỉnh chuẩn bị:

1. Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2008; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2008.

2. Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009.

3. Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã. Nghị quyết về việc giải thể một số xã vùng lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương sau khi di dời sang vùng tái định cư thuộc huyện Thanh Chương.

4. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch đô thị tỉnh Nghệ An

5. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

6. Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009.

7. Nghị quyết về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2009.

8. Nghị quyết về xây dựng và ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2009.

9. Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, nhiệm vụ và giải pháp năm 2009.

10. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

11. Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án đầu tư 2009-2010.

12. Nghị quyết về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

13. Nghị quyết về thông qua đề án nâng cấp đô thị Thái Hoà, Con Cuông từ đô thị loại V lên đô thị loại IV.

14. Nghị quyết về quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ – Bắc Hà và vùng ven sông Lam.

15. Nghị quyết về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị xã Cửa Lò.

II. Dự thảo Nghị quyết do Th­ường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị:

1. Nghị quyết về ch­ương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2009.

2. Nghị quyết về chư­ơng trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009.

3, Nghị quyết về mức chi ngân sách cho hoạt động HĐND các cấp theo Thông tư 127/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính và Nghị quyết 1157/2007/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2008. Trong trường hợp cần điều chỉnh Chương trình ban hành Nghị quyết thì Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh để điều chỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu có kế hoạch tổ chức thực hiện để các dự thảo Nghị quyết được trình đúng tiến độ, có chất lượng và đảm bảo ban hành kịp thời.

Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để nâng cao chất lượng các dự thảo Nghị quyết, giúp Thường trực HĐND tỉnh trong việc tiếp thu, chỉnh lý trước khi trình HĐND tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu217/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND Chương trình ban hành nghị quyết HĐND Nghệ An năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND Chương trình ban hành nghị quyết HĐND Nghệ An năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu217/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND Chương trình ban hành nghị quyết HĐND Nghệ An năm 2008

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 217/2007/NQ-HĐND Chương trình ban hành nghị quyết HĐND Nghệ An năm 2008