Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng mức phụ cấp người hoạt động đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định chức danh số lượng chế độ chính sách và được áp dụng kể từ ngày 04/08/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng mức phụ cấp người hoạt động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 218/2010/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 12 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ KHU DÂN CƯ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2052/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư như sau:

1. Về chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

a. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm 17 chức danh sau:

(1). Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

(2). Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

(3). Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

(4). Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

(5). Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

(6). Phó Trưởng công an (đối với xã, thị trấn);

(7). Phó Chỉ huy trưởng quân sự;

(8). Văn phòng Đảng ủy;

(9). Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi, nông lâm, ngư nghiệp.

(10). Dân số - Gia đình, trẻ em;

(11). Truyền thanh, tuyên truyền;

(12). Chủ tịch hội người cao tuổi;

(13). Chủ tịch Hội chữ thập đỏ;

(14). Hành chính, văn thư, lưu trữ;

(15). Lao động - Thương binh và Xã hội;

(16). Trưởng Ban Thanh tra nhân dân;

(17). Bưu điện.

b. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí theo loại xã:

- Cấp xã loại 1: Bố trí 14 người hoạt động không chuyên trách;

- Cấp xã loại 2: Bố trí 13 người hoạt động không chuyên trách;

- Cấp xã loại 3: Bố trí 12 người hoạt động không chuyên trách.

- Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí không quá 05 người kiêm nhiệm chức danh.

2. Về chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư như sau:

a. Những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư gồm 04 chức danh:

- Bí thư Chi bộ;

- Trưởng khu dân cư;

- Phó Trưởng khu dân cư;

- Công an viên (trừ các phường đã bố trí lực lượng công an chính quy);

b. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư.

- Mỗi khu dân cư được bố trí 03 người hoạt động không chuyên trách (Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, công an viên).

- Khu dân cư có Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư; khu dân cư ở phường, thị trấn có 300 hộ trở lên, khu dân cư ở xã miền núi I có 200 hộ trở lên; khu dân cư ở xã miền núi II, miền núi III có 100 hộ trở lên được bố trí 01 Phó Trưởng khu dân cư.

Điều 2. Quy định mức phu cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư như sau:

1. Mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

- Phó Trưởng công an, Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Văn phòng Đảng ủy: 730.000đ/người/tháng;

- Các chức danh khác: 450.000đ/người/tháng;

- Đối với trường hợp bố trí kiêm nhiệm chức danh được hưởng thêm 100.000đ/tháng phụ cấp kiêm nhiệm.

2. Mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư:

- Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư: 450.000đ/người/tháng;

- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư: 550.000đ/người/tháng;

- Phó Trưởng khu dân cư, công an viên: 400.000đ/người/tháng.

Điều 3. Mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư quy định tại Điều 1 và Điều 2 trên đây thực hiện từ 01/7/2010. Những quy định trước đây trái với quy định của Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của HĐND và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 218/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu218/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2010
Ngày hiệu lực01/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 218/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng mức phụ cấp người hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng mức phụ cấp người hoạt động
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu218/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành12/07/2010
        Ngày hiệu lực01/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng mức phụ cấp người hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 218/2010/NQ-HĐND chức danh, số lượng mức phụ cấp người hoạt động