Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách địa phương 2014 tỉnh Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 262/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Ngãi 2016 và được áp dụng kể từ ngày 19/02/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách địa phương 2014 tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI – KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện các Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4948/TTr-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2014, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

25.225.100

triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước

24.820.000

triệu đồng

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước:

22.170.000

triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

2.650.000

triệu đồng

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN:

405.100

triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

8.073.571

triệu đồng

a) Chi cân đối ngân sách địa phương:

7.668.471

triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển:

2.043.940

triệu đồng

- Chi thường xuyên:

4.920.404

triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.140

triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:

129.684

triệu đồng

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

25.673

triệu đồng

- Chi từ nguồn giao tăng dự toán thu Nhà máy lọc dầu Dung Quất

295.930

triệu đồng

- Chi vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác:

251.700

triệu đồng

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:

405.100

triệu đồng

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Đối với các khoản chi cân đối ngân sách địa phương, HĐND tỉnh chưa phân bổ cụ thể theo Nghị quyết này, thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XI thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013, tại kỳ họp thứ 10./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách địa phương 2014 tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách địa phương 2014 tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Minh Toản
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/02/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách địa phương 2014 tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND dự toán phân bổ ngân sách địa phương 2014 tỉnh Quảng Ngãi