Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 thành lập Đoàn giám sát về "Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 thành lập Đoàn giám sát Dự án cải thiện môi trường nước Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ “DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nghị quyết bổ sung nội dung Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về "Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế" gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Cái Vĩnh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Trưởng đoàn

2. Ông Lưu Đức Hoàn - Phó Trưởng ban Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: Phó Trưởng đoàn

3. Phạm Thị Minh Huệ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, thành viên Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế, thành viên Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

5. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

6. Ông Trần Gia Công - Bí thư Tỉnh đoàn, Thành viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Đoàn giám sát thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp định kỳ tháng 6 năm 2018; trình báo cáo kết quả giám sát cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đoàn giám sát được mời đại diện một số cơ quan hữu quan, chuyên gia tham gia hoạt động của Đoàn.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND
các huyện, thị xã, tp Huế;
- VP: LĐ và các phòng;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu22/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 thành lập Đoàn giám sát Dự án cải thiện môi trường nước Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 thành lập Đoàn giám sát Dự án cải thiện môi trường nước Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu22/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 thành lập Đoàn giám sát Dự án cải thiện môi trường nước Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 thành lập Đoàn giám sát Dự án cải thiện môi trường nước Huế

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực