Nghị quyết 23/NQ-HĐND15

Nghị quyết 23/NQ-HĐND15 năm 2000 phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nghị quyết 23/NQ-HĐND15 năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng Công an viên xã Tuyên Quang đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/NQ-HĐND15 năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng Công an viên xã Tuyên Quang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND15

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2000

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA XV-KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 02-8-2000 đến ngày 03-8-2000)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÔNG AN VIÊN XÃ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ vào Điều 31 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 - 6 - 1999 của Chính phủ; Thông tư số 08/1999/TT-PX ngày 10 - 8 - 1999 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TT-UB ngày 20 - 7 - 2000 của UBND tỉnh về việc "Đề nghị phê duyệt mức phụ cáp hàng tháng cho Công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương"; Căn cứ vào điều kiện cụ thể khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

I- Nhất trí thông qua Tờ trình số 24/TT-UB ngày 20 - 7 - 2000 của UBND tỉnh về việc "Đề nghị phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên xã từ nguồn ngân sách địa phương" với các nội dung sau:

1. Mức phụ cấp: Phụ cấp hàng tháng cho Công an viên xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện với mức 40.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian Công an viên xã được hưởng phụ cấp: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2000, theo nguyên tắc làm việc tháng nào hưởng phụ cấp tháng đó.

II- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh triển khai việc chi trả phụ cấp cho Công an viên xã theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nghị quyết HĐND tỉnh.

III- Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XV - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2000./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH

Trần Trung Nhật

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND15

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/NQ-HĐND15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2000
Ngày hiệu lực03/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/NQ-HĐND15

Lược đồ Nghị quyết 23/NQ-HĐND15 năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng Công an viên xã Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 23/NQ-HĐND15 năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng Công an viên xã Tuyên Quang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu23/NQ-HĐND15
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýTrần Trung Nhật
        Ngày ban hành31/08/2000
        Ngày hiệu lực03/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/02/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 23/NQ-HĐND15 năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng Công an viên xã Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/NQ-HĐND15 năm 2000 mức phụ cấp hàng tháng Công an viên xã Tuyên Quang