Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 quận Gò Vấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 25/2008/NQ-HĐND

Gò Vấp, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Tờ trình số 1992/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đề nghị Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp về phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008;
Sau khi nghe giải trình, thảo luận, góp ý của đại biểu Hội đồng nhân dân quận và các ngành chức năng;
Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX ngày 16 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 theo Tờ trình số 1992/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận. Trong năm ngân sách 2008 có thay đổi một số chế độ chính sách như sau:

- Tăng mức lương tối thiểu từ 450 ngàn đồng/người/hệ số lên 540 ngàn đồng/người/hệ số (Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung);

- Tăng định mức khoán cho quận, huyện (kể cả thanh tra xây dựng) từ 44 triệu đồng lên 54 triệu đồng/người/năm (Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố);

- Chia tách Trung tâm hành chính (Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện);

- Tăng định mức khoán cho khối phường - xã cán bộ chuyên trách 33,5 triệu đồng/người/năm và bán chuyên trách 23 triệu đồng/người/năm lên mức khoán chung 37 triệu đồng/người/năm (Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố);

- Tăng mức trợ cấp Tết diện chính sách (Hướng dẫn liên Sở số 223/LS- LĐTBXH-TC ngày 17 tháng 01 năm 2008);

- Tăng mức trợ cấp và hoạt động tổ chức ngày 27 tháng 7 (Tờ trình số 3426/LS- LĐTBXH-TC ngày 19 tháng 6 năm 2008);

- Tăng đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ);

- Kinh phí điều tra khảo sát hộ nghèo theo Công văn số 27/CV-XĐGN-VL của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố ngày 08 tháng 5 năm 2008: 8.700.000 đồng (Văn bản số 28/XĐGN-VL ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Ban Xóa đói giảm nghèo quận);

- Kết luận số 18-KL/TU ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy, Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn thực hiện Kết luận số 18-KL/TU về giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị đoàn thể chính trị - xã hội quận;

Để thực hiện tốt quy định của Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và đảm bảo yêu cầu hoạt động của các đơn vị, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 18 quyết định điều chỉnh, bổ dung dự toán đối với các đơn vị dự toán thuộc quận.

1. Hội đồng nhân dân quận thống nhất phê chuẩn bổ sung 26,142 tỷ đồng do thay đổi cơ chế chính sách, cụ thể như sau:

- Sự nghiệp giáo dục: 8,992 tỷ đồng (cải cách tiền lương);

- Sự nghiệp y tế: 1,992 tỷ đồng (cải cách tiền lương và bổ sung hoạt động);

- Sự nghiệp xã hội: 2,567 tỷ đồng (chế độ chính sách tăng);

- Sự nghiệp thể dục thể thao: (cải cách tiền lương và trả Công ty Hoàng Nguyên 3,335 tỷ đồng để thu hồi sân bóng Đạt Đức);

- Sự nghiệp văn hóa: 0,469 tỷ đồng (cải cách tiền lương và bổ sung hoạt động);

- Quản lý nhà nước: 3,249 tỷ đồng (tăng mức khoán chi hành chính);

- Đoàn thể: 0,924 tỷ đồng (khoán chi hành chính và bổ sung chi hoạt động);

- An ninh - quốc phòng: 1,031 tỷ đồng (Công an: sửa chữa trụ sở Công an phường 10, 12, giám định 7 căn nhà; Quân sự: bổ sung trợ cấp dân quân tự vệ, dân quân thường trực do điều chỉnh mức lương 450 ngàn đồng lên 540 ngàn đồng);

- Bổ sung ngân sách phường: 3,054 tỷ đồng (tăng mức khoán chi hành chính, hoạt động khác).

2. Phê chuẩn chi phát sinh 8,1 tỷ đồng cho một số nhiệm vụ phát sinh cuối năm cần bổ sung: trợ cấp xã hội thực hiện theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP do Phòng Lao động phối hợp cùng Ủy ban nhân dân 16 phường rà soát các đối tượng và đề nghị truy lãnh từ năm 2007; trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6571/UBND-TM ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, kinh phí duy tu thoát nước phát sinh, chế độ chính sách khác.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 đúng theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX, thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 11./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực23/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 quận Gò Vấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 quận Gò Vấp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Kim Hiếu
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực23/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 quận Gò Vấp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008 quận Gò Vấp

          • 16/12/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/01/2009

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/12/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực