Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND về trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho quỹ bảo vệ môi trường do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND trích ngân sách tỉnh hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2009/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TRÍCH NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CHO QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29-11-2005;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 182/TTr-HĐND ngày 09-12-2009 của UBND tỉnh về việc trích ngân sách hỗ trợ cho quỹ bảo vệ môi trường; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn pháp định của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc tổng số tiền: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng) thực hiện trong 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện. Hàng năm báo cáo kết quả với HĐND tỉnh về hoạt động của quỹ.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 24-12-2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2009
Ngày hiệu lực03/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND trích ngân sách tỉnh hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND trích ngân sách tỉnh hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/12/2009
        Ngày hiệu lực03/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND trích ngân sách tỉnh hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND trích ngân sách tỉnh hỗ trợ Quỹ bảo vệ môi trường

            • 28/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực