Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 thành phố Cần Thơ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 13 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá phiên chất chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Nội dung chất vấn tại kỳ họp này có phạm vi khá rộng, đi vào những vấn đề bức xúc, được nhân dân quan tâm; nội dung chất vấn của đại biểu có liên quan đến công tác tham mưu của Giám đốc: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng. Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm kỹ quy định pháp luật, lựa chọn các vấn đề đông đảo cử tri quan tâm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề với tinh thần xây dựng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nội dung phong phú, sát với thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được chất vấn. Các Giám đốc Sở đã tập trung trả lời các câu hỏi có trọng tâm, giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra, đưa ra các giải pháp cần thiết, có cam kết lộ trình thực hiện, hoàn thành một số nội dung cụ thể được đại biểu chất vấn; đồng thời, nghiêm túc nhận trách nhiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận các giải pháp tích cực của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành. Để việc thực hiện nội dung chất vấn được tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) nói chung và Nghị quyết năm 2019 nói riêng, các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Đồng thời, tập trung vào những vấn đề sau đây:

1. Đối với lĩnh vực công thương

a) Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, giúp doanh nghiệp từng bước tham gia chuỗi sản xuất quốc gia và toàn cầu. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố. Thực hiện tốt công tác khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ. Hướng dẫn, khuyến khích nhân dân sử dụng các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và phân phối, tăng cường hợp đồng bao tiêu giữa doanh nghiệp và người sản xuất.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường, kiên quyết đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá để hạn chế tình trạng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, chế phẩm độc hại dùng trong hoạt động bảo quản, chế biến,... nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người tiêu dùng. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu, công bố công khai các cửa hàng xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết.

c) Đề ra các giải pháp quản lý có hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến; bảo đảm lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá không hợp lý.

d) Thực hiện tốt việc cấp chứng nhận hàng hóa, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của thành phố, quản lý nông sản bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, thực hiện tốt các biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp mở rộng, phát triển thị trường; dự báo nhu cầu của thị trường, từ đó định hướng cho doanh nghiệp và nhân dân sản xuất nông sản theo nhu cầu của thị trường; có giải pháp đưa các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương là lúa gạo, trái cây, thủy sản,... vào hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố.

đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thương mại, phát triển các hình thức thương mại điện tử, quản lý tính hợp pháp, trung thực, chất lượng và quản lý kinh tế đối với các hoạt động thương mại điện tử.

2. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và các quy định của pháp luật có liên quan để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.

b) Tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể giao thông vận tải thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, các quy hoạch, đồ án quy hoạch của ngành giao thông vận tải thành phố đã thực hiện trong thời gian qua để có định hướng quy hoạch giao thông thời gian tới cho phù hợp.

c) Lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển các phương tiện giao thông. Phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án về giao thông do thành phố quản lý, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 80 và các tuyến đường do Trung ương quản lý để đảm bảo an toàn giao thông.

d) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, xây dựng các tuyến đường vành đai, các dự án hạ tầng giao thông của thành phố. Đẩy nhanh lập dự án để giải quyết ùn tắc giao thông ở các nút giao thông quan trọng (đầu tư xây dựng cầu vượt, hầm chui), nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe ở các giao lộ, kết hợp với chống ngập nghẹt trên các tuyến đường nội thị. Rà soát hệ thống cầu giao thông trên các tuyến đường bộ do thành phố quản lý để đầu tư nâng cấp, đảm bảo đồng bộ và phù hợp với cấp đường quy hoạch.

đ) Kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn,... đảm bảo mỹ quan đô thị, thuận tiện cho người dân. Phát triển nhanh các phương tiện giao thông công cộng theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tổ chức bến xe, bãi đỗ xe phục vụ cho các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa, bến xe công cộng, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng; kiểm tra, quản lý các bến bãi kinh doanh vận tải.

e) Có các giải pháp, phương án khai thác một cách có hiệu quả tuyến vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, quản lý chặt chẽ bến tàu, bến đò. Phát huy hệ thống các cảng theo công suất thiết kế và đầu tư các bến thủy nội địa đồng bộ với hệ thống logistics.

g) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo và sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Phát triển vận tải hành khách công cộng để hạn chế các phương tiện cá nhân; quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, thường xuyên thanh tra, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải trọng cho phép, tập trung vào đối tượng lái xe khách, xe tải nặng, xe công ten nơ, xe trộn bê tông, xe chở vật liệu xây dựng, phương tiện thủy không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

3. Đối với lĩnh vực quy hoạch, xây dựng

a) Tập trung xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Tích hợp quy hoạch các ngành, lĩnh vực vào Quy hoạch chung theo Luật Quy hoạch năm 2017; điều chỉnh các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành, nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân và định hướng phát triển của thành phố. Hoàn thành phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của 05 quận theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.

b) Khẩn trương thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm Tổ trưởng để rà soát tính pháp lý và các vấn đề có liên quan đến các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư đã giao chủ trương nhiều năm nhưng triển khai chậm, đánh giá năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn, có biện pháp quản lý, xử lý đúng quy định, kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người mua nhà ở, đất ở tại các khu đô thị, khu dân cư.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động xây dựng, quản lý trật tự đô thị (chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở không phép, trái phép, siêu mỏng,...,) hoạt động kinh doanh bất động sản, nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn từ khâu chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi dự án hoàn thành. Thực hiện tốt công tác hậu kiểm, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đúng quy hoạch xây dựng và thiết kế đã phê duyệt để bàn giao cho địa phương quản lý.

d) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020, nhất là đảm bảo nhà ở cho người có thu nhập thấp, lập thủ tục đầu tư xây dựng các dự án tái định cư theo đúng trình tự, thủ tục, phục vụ tốt yêu cầu bố trí nền tái định cư khi triển khai các dự án trọng điểm của thành phố. Ban hành các quy định về xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các khu dân cư trên địa bàn, nhằm đảm bảo chất lượng khi được bàn giao về cho địa phương quản lý. Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền, làm cơ sở để xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái.

4. Đối với các nhóm vấn đề chưa được Giám đốc Sở, ngành trả lời trực tiếp tại Hội trường, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng Sở, ngành trả lời bằng văn bản và gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sau kỳ họp theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của Ủy ban nhân dân và các sở, ngành theo tinh thần Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 thành phố Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 thành phố Cần Thơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýPhạm Văn Hiểu
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 thành phố Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 thành phố Cần Thơ

         • 12/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực