Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và nhân viên y tế khu phố do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ Bác sĩ tại Trạm y tế xã Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/2010/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO BÁC SĨ CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ KHU PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị ban hành mức chi hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và nhân viên y tế khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 193/BC-BVHXH ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và nhân viên y tế khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã;

- Bác sĩ công tác tại Trạm y tế thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển;

- Nhân viên y tế khu phố.

2. Mức hỗ trợ

a. Mức hỗ trợ hàng tháng cho Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã là 0,9 so với mức lương tối thiểu chung;

b. Mức hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế khu phố là 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

4. Kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

Giao Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII - Kỳ họp thứ 22 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 72/2005/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về mức chi hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và nhân viên Tổ y tế ấp (khóm, khu phố)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 251/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu251/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2010
Ngày hiệu lực06/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 251/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ Bác sĩ tại Trạm y tế xã Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ Bác sĩ tại Trạm y tế xã Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu251/2010/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành27/10/2010
       Ngày hiệu lực06/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ Bác sĩ tại Trạm y tế xã Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ Bác sĩ tại Trạm y tế xã Tiền Giang

           • 27/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực